Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

KIEMELTEN FONTOS Tájékoztatás - indexált áras villamosenergia szerződések

 

Árfixálás a villamos energia vonatkozásában az állami és önkormányzati intézményeknél

 

A nyár végén tapasztalható elszabadult energiaárakhoz képest ősztől elindult az árak mérséklődése. A tavalyi beszerzések lefolytatása óta a földgáz és villamos energia tőzsdei árak – köszönhetően az enyhe időjárási viszonyoknak, a tárolók magas töltöttségének is – adott esetben 2/3-ára, felére csökkentek.

 

A tervezhetőbb kiadások érdekében a jelenlegi szerződésük szerint változó tarifákért vételező állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású intézmények részére a kormány a földgázellátásban egy hónappal korábban hozott rendelethez hasonlóan a villamosenergia-ellátásban is lehetőséget biztosított áttérni rögzített árakra.

 

A fixálási lehetőségről szóló 41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 2023. február 20. napon jelent meg, mely szerint a nyilatkozattételi lehetőség határideje 2023. február 28. nap éjfél.

 

A rendelet szerint érintett konkrét intézményi kör:

- államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, az irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,

- gazdasági társaság, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

- önkormányzatok, intézményeik és gazdasági társaságaik,

- az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény

- egyházi vagy egyházi fenntartású intézmények

- közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény.

 

A fenti körbe tartozó minden olyan intézmény, mely a villamos energia kereskedelmi szerződéseiket képletes, indexált áras konstrukcióban kötötték meg, jogosulttá váltak az árkonstrukció megváltoztatására a 2023. április 1. – 2023. december 31. közötti időszakra.

 A nyilatkozattételt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felületén lehet megtenni a fenti határidőig a https://mvmenergiakereskedo.hu/villamosenergiaarfixalas oldalon.

A határidő jogvesztő, tehát a nyilatkozat határidőn túli pótlására nincs lehetőség semmilyen formában. Továbbá fontos kiemelni, hogy a jelenleg fix áras szerződések esetében nem tehető nyilatkozat. (pl. közvilágítás).

 

Árképzés

A rendelet alapján a villamos energia ár meghatározása a 2023. március 08-28. napok között a HUDEX szervezett villamosenergia-piacon publikált villamos energia zsinór (HUDEX BL) és csúcs (HUDEX PK) termékek negyedéves (Q2, Q3, Q4) jegyzési árainak számtani átlaga alapján történik.

A zsinór és csúcs termék átlagárakat a villamosenergia-vásárlási szerződésben szereplő indexálást meghatározó képlet alapján súlyozzák. Ennek hiányában 50-50%-os súllyal veszik figyelembe.

Mivel számos ügyfelünknek folytattunk le villamos energia közbeszerzési eljárást a KEF által kötött keretmegállapodásnak köszönhetően, fontos kiemelni, hogy a keretmegállapodásban lefolytatott eljárások alapján megkötött kereskedelmi szerződések 50-50%-os súllyal veszik figyelembe a zsinór (BL) és csúcs (PK) termékeket.

A végső fix ár meghatározásához a fentiek alapján kapott negyedéves átlagárakat az adott negyedévek napjainak számával súlyozottan átlagolják, és ez a fix ár kerül rögzítésre a 2023. április 1. – 2023. december 31. közötti időszakra.

A rendelet megjelenésének napján (2023. február 20.) a fenti negyedéves termékekre érvényes tőzsdei árak 50-50%-kal (zsinór és csúcs) képzett és adott negyedév napjainak számával súlyozott átlaga alapján kalkulálva 181,476 EUR/MWh-ra adódik a számított ár, melyet átváltva szintén ezen a napon érvényes EUR/HUF árfolyammal kb. 70 HUF/kWh-nak megfelelő árat kapunk. Ez természetesen csak egy pillanatkép a villamos energia piacról a rendelet megjelenésének napján, a jövőbeli tőzsdei árakat rengeteg tényező befolyásolhatja.

Fontos kiemelni, hogy a fixált tőzsdei átlagárhoz adódik még a kereskedelmi szerződés szerinti felár (spread) és a rendszerhasználati díjak (RHD)!

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. legkésőbb 2023. március 29-ig e-mailen tájékoztatja nyilatkozatot tevő ügyfeleit az alkalmazott árképzésről.

 

Az árfixálással kapcsolatban több hírportálon is találhatnak információkat.

 

Villamos energia árrögzítéséről szóló hírek:

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230220/jon-a-fix-aras-aram-az-allami-es-okormanyzati-intezmenyeknel-is-598152

https://index.hu/belfold/2023/02/21/energiavalsag-aramellatas-intezmenyeknek-fix-aron-energiaugyi-miniszterium/