Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog

Sourcing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Sourcing Hungary Kft.) honlapja, az azon található minden szöveges és képi tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Sourcing Hungary Kft. írásos engedélyével lehetséges. A weboldal egyéb tartalma a szolgáltató szellemi alkotása, amelyet tilos újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Információk

Sourcing Hungary Kft. szerverei a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány egyéb információt. Ezen információkat a Sourcing Hungary Kft. kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített formában hasznosítja, szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, pontosságáért, esetleges módosulásáért Sourcing Hungary Kft. felelősséget nem vállal.

A Sourcing Hungary Kft. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

A honlapon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Sourcing Hungary Kft. jóváhagyását a honlap tartalmát illetően. A Sourcing Hungary Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető honlapok tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A személyes adatok és az üzleti titok védelme

A honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Sourcing Hungary Kft. szolgáltatásaival. A Sourcing Hungary Kft. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései szerint kezel. Sourcing Hungary Kft. az olvasók személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A Sourcing Hungary Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

Budapest, 2018. május 1.