Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Közintézmények energiahatékonysági feladatai

Módosult az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet. A változások 2019. május 30-án lépnek hatályba! https://magyarkozlony.hu/ 65. szám. 2177. oldal

A 2016. decemberében hatályba lépett jogszabályok alapján 2016.12.21-tól minden olyan gazdálkodó szervezet (az állami tulajdonú szervezetek is) köteles független, külsős energetikai szakreferenst igénybe venni, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát vagy a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Ezen túl a közintézmények energiahatékonysági feladatai tekintetében a jogszabályok előírják a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének feladatait a nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítésének érdekében.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt a Kbt. hatálya alá tartozó gazdasági társaságok irányába sem.

A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezetének küldetése a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérése ügyfelei számára.

Immáron 10. éve segítjük 4 000 ügyfelünket az eddig 40 milliárd forint megtakarítás elérésében.

Szívesen segítünk abban, hogy törvényi kötelezettségének teljes körűen eleget tudjon tenni professzionális energetikai szakreferens illetve közintézmények energiahatékonysági feladatellátása szolgáltatásunk igénybevételével.

Energetikai szakreferens szolgáltatásunkról bővebb információt az itt elérhető oldalon olvashat, míg a közintézmények energiahatékonysági feladatairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket.

 
1 Kezdet 2 Kész

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, adja meg elérhetőségét, szakértőnk felkeresi Önt ajánlatunkkal.

További információk: Táboriné Soós Krisztina, +36-1-769-0170, audit@sourcing.hu

 
1 Kezdet 2 Kész

Közintézmények Energiahatékonysági Feladatai – Jogszabályi háttér

2016.12.05. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre kerültek az energiahatékonyságról szóló törvény és végrehajtási rendeletét módosító jogszabályok.

A módosítással 2017. január 1-től a közintézmények üzemeltetője számára több új energiahatékonysági kötelezettség került előírásra. A feladatokat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A.§
írja le.

Kötelezettek köre

11/A.§ A közintézmények (azaz a Kbt. szerinti ajánlatkérésre köteles szervezetek) tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet (azaz a közintézményi épületek üzemeltetői).

Határidő

A közintézményi épületek üzemeltetői ötévente, első alkalommal 2017. március 31-ig, energiamegtakarítási intézkedési tervet kötelesek készíteni. További feladatok leírása az Enhat. törvény 11/A.§ szerint.

A szolgáltatás tartalmi elemei

A Sourcing Közintézmények Energiahatékonysági Feladatellátása keretében a Fogyasztó számára az alábbi – jogszabályok által előírt – feladatokat látjuk el:

 • ötévente energiamegtakarítási intézkedési terv készítése
 • éves jelentés készítése és megküldése a Nemzeti Energetikusi Hálózat irodájának a terv megvalósulásáról
 • havonta az épületek fogyasztási adatainak bejelentése a Nemzeti Energetikusi Hálózat online rendszerén keresztül
 • a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok feltöltése az online (neer) rendszerbe
 • az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálása

A szolgáltatás előnyei

 • Professzionális szolgáltatást vesz igénybe
 • Eleget tesz jogszabályi kötelezettségének
 • Kialakul intézményében az energiahatékonysági szemlélet
 • Energiaellátásának biztonsága fokozódik
 • Átfogó képet kap energetikai megtakarításairól

 

  Kérjen ajánlatot Magyarország piacvezető független szakértőjétől!

  Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, adja meg elérhetőségét, szakértőnk felkeresi Önt ajánlatunkkal.

  További információk: Táboriné Soós Krisztina, +36-1-769-0170, audit@sourcing.hu