Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

A Kormányzat módosította a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek földgáz szerződéseit

A Kormányzat módosította a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek földgáz szerződéseit

 

Megjelent az alábbi módosító rendelet a Magyar Közlönyben október 6-án és másnap hatályba is lépett.

A Kormány 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelete az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A jelenleg hatályos rendelet ezen a linken érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200354.KOR

 

RÖVIDEN ÖSSZEFOGLALVA:

A rendelet értelmében a központi költségvetési szervek mellett a helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek automatikusan 75 %-ra csökken minden nyilatkozattétel nélkül a megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz szerződés alsó toleranciasávja, csak ez alatt jelentkezhet pótdíjfizetési kötelezettség. A csatlakozásra jogosultak esetében – pl. alapítványi fenntartású egyetemek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok – ez csak lehetőség, melyről nyilatkozni kell!

 

A rendelet előzményei és tartalma

 

 1. A kormányzati előírások szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv, MNB és alá tartozó gazdasági társaságok 25 %-kal kell, hogy csökkentsék a fogyasztásukat. Ennek következtében a jellemzően 80-85 %-os alsó toleranciasáv alá kerülnének, így pótdíjfizetési kötelezettségük keletkezne. Őket egységesen Intézményeknek nevezi a rendelet.

 

 1. Szeptember 19-én kormányrendeletben szabályozták, hogy ezen KEF (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint központi beszerző szerv) szerződések esetén a toleranciasáv és a pótdíjfizetési kötelezettség automatikusan a szerződött mennyiség 75 %-ra módosul (kivéve, ha a sáv ez alatti), ezen rendelkezés a rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik. Amennyiben nem kívánnak élni vele, akkor kell az Intézmény vezetőjének nyilatkoznia a kereskedő és a KEF felé a rendelet hatályba lépésétől számított 10 napon belül.

 

 1. Október 5-én kiegészült a rendelet, feltehetően ebben a szegmensben is várható a 25 %-os fogyasztáscsökkentés elrendelése.

 

 1. A helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv is bekerült az Intézmény fogalom meghatározása alá, így a 2. pontban leírtak rájuk is vonatkoznak, tehát értelmezésünk szerint automatikusan, minden további jognyilatkozat megtétele nélkül a megkötendő vagy megkötött hatályos szerződések részévé válik a 75 %-os toleranciasáv határ, kivéve, ha azt nyilatkozzák, hogy nem kívánnak vele élni. à Függetlenül attól, hogy normál közbeszerzési, versenyújranyitási vagy sima versenypiaci szerződéssel rendelkeznek – erre nem tér ki a jogszabály.
 2. Mint új fogalom, megjelent a Csatlakozásra jogosult fogalma.
 • Itt a rendelet egyértelműen felsorolja, kik tartoznak ide: a Kormány által alapított, valamint a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint az általa létesített vagy fenntartott jogi személy; egyházi jogi személy, az egyházakról szóló szabályozások szerinti jogi személy vagy közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában levő intézmény.
 • A csatlakozásra jogosult a rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül elektronikus vagy postai úton nyilatkozhat úgy a földgázkereskedő felé, hogy a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a 75 %-os minimális földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni. à Itt a rendelet kifejezetten előírja a nyilatkozattételi kötelezettséget, amennyiben a csökkentett toleranciasávval élni kívánnak, ellenkező esetben ez a változtatás nem lesz érvényesíthető.
 • FONTOS: a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv nem ebbe a kategória besorolásba tartozik!
 1. A rendelet kimondja, hogy a hatályos földgáz-kereskedelmi szerződések nem módosíthatók az intézmény, a csatlakozásra jogosult hátrányára, továbbá a rendelet alapján keletkező vagyoni hátrány az intézményre, a csatlakozásra jogosultra nem hárítható át. A földgázkereskedő a rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló minimális földgáz- mennyiségre tekintettel a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, illetve a szerződéstől nem állhat el.
 2. A csatlakozásra jogosult mint fogalom ezen rendelet szabályozásához való csatlakozást jelenti és nem keverendő össze a KEF versenyújranyitásához önkéntesen csatlakozó intézmény fogalmával!
 3. A rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
 4. A rendelet mellett megjelent a Kormány 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozata az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről, mely értelmében Balla György miniszteri biztos egyeztetéseket folytat az önkormányzatokkal. A fogyasztásokra már kértek is be 3 éves adatokat október 12. nap határidővel.