Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Közlemény az EMFESZ fogyasztók ellátására vonatkozó kiválasztási eljárásról

A Magyar Energia Hivatal lefolytatta azt a kiválasztási eljárást, melynek során meghatározásra kerültek azok a földgázkereskedők és földgáz egyetemes szolgáltatók, akik a 2011. január 13-tól kezdődő 90 napos kijelölési időszak alatt földgázzal fogják ellátni az EMFESZ korábbi felhasználóit.

Gyakori kérdések-EMFESZ fogyasztók ellátására vonatkozó kiválasztási eljárásról

Közlemény - az EMFESZ fogyasztók ellátására vonatkozó kiválasztási eljárásról (2011-01-11)

Földgáz egyetemes szolgáltatók végső menedékes szolgáltatóként történő kijelölésére vonatkozó határozatok:

21/2011 TIGÁZ-ESZ_végső_menedékesként_kijel.

22/2011 FŐGÁZ-ESZ_végső_menedékesként_kijel.

23/2011 E.ON Energiasz.Kft-ESZ_végső_menedékesként_kijel.

24/2011 GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-ESZ_végső_menedékesként_kijel.

25/2011 OERG Kft-ESZ_végső_menedékesként kijel.

 Földgáz kereskedelmi engedélyes végső menedékes földgázkereskedőként történő kijelölésére vonatkozó határozat:

26/2011 MOL Energiakereskedő Zrt-ESZ_végső_menedékesként kijel.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult EMFESZ felhasználók (jórészt lakossági felhasználók és távhő termelők) ellátására minden egyetemes szolgáltató önként vállalkozott jelenlegi, saját ellátási területén. Az E.On és a GdF Suez jelenlegi ellátási területére nem érkezett más egyetemes szolgáltatótól ajánlat, így a jelenlegi ellátási területükön láthatják el az EMFESZ korábbi felhasználóit a területükön érvényes hatósági maximált áron. A TIGÁZ és a FŐGÁZ ellátási területére több ajánlat is érkezett. A kialakult árverseny eredménye alapján a TIGÁZ a FŐGÁZ ellátási területén lévő, a FŐGÁZ a TIGÁZ területén lévő korábbi EMFESZ felhasználókat láthatja el - a kijelölési időszak alatt - az adott területen érvényes maximált hatósági árnál alacsonyabb áron.

Az EMFESZ egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ügyfeleinek ellátására több ajánlat érkezett. A kialakult árverseny alapján ezeket a felhasználókat Mol Energiakereskedő láthatja el.

A Magyar Energia Hivatal az elmúlt hét vége során lefolytatta azt a kiválasztási eljárást, melynek keretében meghatározásra kerültek azok a szolgáltatók és kereskedők, melyek a 2011. január 13-tól 2011. április 13-ig terjedő 90 napos időszakban az EMFESZ Kft. (gas.hu) korábbi fogyasztóit földgázzal fogják ellátni.

Az EMFESZ korábbi fogyasztóiból egyetemes szolgáltatásra mintegy 305 ezer fogyasztó jogosult, melyek fogyasztási aránya az EMFESZ teljes értékesítési mennyiségének közel 69 százaléka.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók fogyasztási aránya az EMFESZ portfoliójában meghaladta a 30 százalékot. Ezen belül a közepes méretű fogyasztók (jellemzően kkv-k, önkormányzatok, kórházak) fogyasztási aránya több mint 12 százalékot, míg az ipari nagyfogyasztók fogyasztási aránya közel 19 százalékot tett ki. Az EMFESZ Kft-nek összesen közel 307 ezer fogyasztója volt.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult EMFESZ fogyasztók esetében – a jogszabályokkal összhangban – a Hivatal először az egyetemes szolgáltatói engedélyesek hatósági áron, vagy az alatti ellátásra vonatkozó önkéntes vállalásra kért ajánlatokat.
Az egyetemes szolgáltatásra jogosult korábbi EMFESZ felhasználók (jórészt lakossági felhasználók és távhő termelők) részére az ellátásra minden jelenlegi egyetemes szolgáltató – hatósági áron – önként vállalkozott a jelenlegi saját ellátási területén.

Két egyetemes szolgáltató (a FŐGÁZ Zrt. és a TIGÁZ Zrt.) szolgáltatási területén alakult ki árverseny a volt EMFESZ fogyasztókért, melyet a TIGÁZ területére eső volt EMFESZ fogyasztók esetében a FŐGÁZ „nyert”, mintegy 6,30 Forint/m3 árelőnyt biztosítva a TIGÁZ területén lévő hatósági árhoz képest (a rendeletben meghatározott fogyasztói kategóriánkénti gázdíjhoz képest). Ez az árelőny megközelíti az EMFESZ által biztosított kedvezmény mértékét. A FŐGÁZ területén a TIGÁZ „nyert” 8,40 Forint/m3 árelőnyt biztosítva a FŐGÁZ területén lévő hatósági árhoz képest (a rendeletben meghatározott
fogyasztói kategóriánkénti gázdíjhoz képest), amely már meghaladja az EMFESZ által korábban nyújtott kedvezmény mértékét.

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. és a GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. szolgáltatási területén – a „helyi” szolgáltatón kívül – az egyetemes szolgáltatók közül más nem kívánta megszerezni az egyetemes szolgáltatásra jogosult EMFESZ fogyasztókat, így ott nem alakult ki árverseny. Ezeken a szolgáltatási területeken a korábbi egyetemes szolgáltató látja majd el az egyetemes szolgáltatásra jogosult EMFESZ fogyasztókat a szolgáltatási területeken érvényes maximált egyetemes szolgáltatási árakon.

A 90 napos időszak alatt így tehát a szolgáltatók által önként vállalt árak lesznek érvényesek az EMFESZ felhasználók számára. A 90 napos időszakot követően minden egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében egységesen lesz érvényes az egyetemes szolgáltatónként rendeletben meghatározott maximált hatósági ár.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében a Magyar Energia Hivatal két fogyasztási csoportot alakított ki országos szinten:

  • 20-500m3/h közötti mérővel rendelkezőket, melybe jellemzően kkv-k, önkormányzatok  kórházak tartoznak,
  • és az 500m3/h feletti mérőórával rendelkező ipari nagyfogyasztók kategóriáját.

Mindkét kategória ellátására árverseny alakult ki, melyeket a MOL Energiakereskedő Zrt. nyert meg, a 20-500m3/h közötti mérővel rendelkezők esetében 83,5 Forint/m3 átlagáron, míg az ipari nagyfogyasztók esetében 86,4 Forint/m3 földgáz molekula átlagáron. Az EMFESZ fogyasztókért folytatott verseny a leadott legolcsóbb ajánlati áron indult. Az átlagárak 90 napos időszakra vonatkozó vállalása mellett az új, kijelölésre kerülő kereskedőnek lehetősége van az átlagártól eltérő egyedi árak alkalmazására, de a teljes új felhasználói portfólió valós átlagárát a Hivatal ellenőrzi majd

A szolgáltatási és fizetési feltételek esetében a nyertes kereskedő az üzletszabályzatában rögzített feltételeknél kedvezőtlenebb feltételeket nem szabhat meg. A Hivatal a kijelölő határozatait január 12-én hozza nyilvánosságra.

Ismételten szeretnénk felhívni az érintett felhasználók figyelmét, hogy a január 13. és február 4. közötti időszakban tegyék lehetővé az elosztó társaságok munkatársainak, hogy leolvassák mérőjüket. Ez a leolvasás fontos eleme annak a számítási eljárásnak, amely alapján meghatározható az EMFESZ, az új kereskedő/szolgáltató és a felhasználó közötti elszámolás.

A Hivatal a kijelölési időszakkal és az új jogviszony létrejöttével kapcsolatos minden további szükséges információt – kellő időben – a honlapján és a sajtó útján nyilvánosságra fogja hozni. E mellett az EMFESZ is tájékoztatni fogja fogyasztóit az új szolgáltató/kereskedő személyéről.