Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Vételezés a szabad piacon

Kötelező szabad piacra lépés

A 2008. június 25-én megjelent új GET (2008. évi XL. törvény a földgázellátásról) alapján a 100m3/óra lekötött teljesítményt meghaladó fogyasztóknak 2009. július 1-től kötelezően a szabad piacról kell vételezni a gázenergiát, majd 2010. július 1-től a 20m3/óra lekötött teljesítményt meghaladó fogyasztók is szabad piaci vételezésre kötetezettek. A villamos energia piac tapasztalatai alapján célszerű volt, ha a fogyasztók a piacra lépést irányítottan bonyolították le, ellenkező esetben a régi közüzemi szolgáltató érdekeltségébe tartozó, már versenypiaci kereskedő társaság látta el a fogyasztót gázzal, jogfolytonos, ún. „áteső” szerződés keretében, egyoldalúan meghatározott árszinten. A közüzemi szerződéseknek 3 hónapos felmondási határideje volt, így ezen szerződéseket 2009. március 31-ig kellett felmondani és azt megelőzően egy ajánlatkérés vagy tender során kiválasztani az új kereskedőtársaságot. Az villamos energia piac tapasztalatai alapján a kitűzött dátum előtti időszakban nagy dömping volt tapasztalható.
A szabad piacon jellemzően világpiaci árakhoz indexált árformulákat tartalmazó szerződéseket kötnek a fogyasztók, ami negyedenként változó árat eredményez, a negyedévet megelőző 9 hónapos világpiaci átlagárak függvényében (klasszikus olajindexált képlet), továbbá az aktuális HUF/USD árfolyam is mozgatja az árakat havi szinten. Az elmúlt években megjelentek a piacon új képletek is, melyek nyugati tőzsdei gázár jegyzéseket vesznek alapul, melyek változása már havi szinten mozgatja a képlettel (vegyes kevert képlet) számolt gázárat az idegen devizában (jellemzően USD-ben) is.

Emelkedő energiaárak

A kötelező szabad piacra lépéssel párhuzamosan az előzetes várakozásokkal ellentétben az energiaárak az elmúlt időszakban jellemzően emelkedtek. A magasnak tekinthető energiaárak a vállalatok számára nagy terhet jelentenek, különösen azon technológiai társaságok számára, ahol az energia kiemelt szerepet játszik a termelésben.
Jelen körülmények között a társaságok különösen érzékenyek az energia költségekre, így elengedhetetlen az energia beszerzés megfelelő menedzselése annak érdekében, hogy az aktuális körülmények között a legjobb pozíciót, legalacsonyabb árakat harcolják ki, érjék el. A liberalizált piac adta lehetőségek alapján a vállalatoknak célszerű szélesebb körben tájékozódni, ajánlatokat kérni, szervezett keretek közt tendert bonyolítani.

Hazai tapasztalatok

Hazánkban jelenleg hozzávetőleg valamivel több, mint 10.000 vállalat vételezi a gázenergiát a versenypiacról. Ezen társaságok kihasználva a piaci információkat, elérhető módszereket és technikákat évről-évről megtakarításokat érhetnek el a földgáz energia beszerzés területén, egy jól időzített és professzionálisan szervezett tender keretein belül – adott piaci helyzettől függően – a saját hatáskörös ajánlatokhoz vagy aktuálisan futó szerződéses konstrukciókhoz képest.
A liberalizáció keretében a kereskedők között tényleges verseny alakult ki, amely az árakban jelenik meg elsősorban, így a fogyasztók jelentős megtakarításokat könyvelhetnek el egy jól szervezett szabadpiaci tenderben. Jellemzően a szerződések valamilyen képletes áron kötődnek, mellyel jobb pozíció érhető el, ugyanakkor a fogyasztó ki van téve a világpiaci termékek árai mozgásának illetve az árfolyam ingadozásoknak. Másik jellemző szerződés a fix áron történő megállapodás, ez utóbbi valamennyivel magasabb árakat eredményez, ugyanakkor teljes kiszámíthatóságot jelent. A rendszerhasználati díjakra (RHD) is tekintettel kell lenni, mivel itt is eltérések lehetnek, hiszen a földgáz energia szabad piacon ez is versenyeztethető díjtételekből áll össze. Mindenképp javasolt összköltség (TCO: Total Cost of Ownership) szinten értékelni az ajánlatokat.